Chagall

English below

Bijzondere bijbel van Marc Chagall ontdekt

Uniek exemplaar binnenkort in de verkoop

Het komt bijna nooit voor, maar volgende week wordt er een bijbel van Marc Chagall ter verkoop aangeboden. Het boek, dat bestaat uit twee delen, bevat 104 etsen van de hand van Chagall en is in 1956 slechts in een oplage van 275 boeken gedrukt. Op vrijdag 15 februari om 12.00 uur zal het boek met een geschatte waarde van tussen de €20.000 en €25.000 aangeboden worden op de internationale veilingwebsite Catawiki. De bijbel is ontdekt door Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen en zal ook door hen aangeboden worden ter verkoop.

Over Chagall

De Russische kunstenaar Marc Chagall werd in 1887 geboren in Liozno bij Vitebsk. Hij groeide op in een arm Joods milieu. Na tekenlessen ging hij naar Sint-Petersburg om te studeren aan de academie voor schone kunsten. Na een periode in Parijs en Berlijn keert hij bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog terug naar Rusland.

Chagall heeft zich ook veelvuldig laten inspireren door de bijbel. Dat is begonnen met het maken van illustraties maar wordt onderbroken door de tweede wereldoorlog, waarvoor hij naar Amerika vlucht. Hij heeft dan zestig etsen klaar, onder de naam ‘Message biblique’. Als tenslotte in 1956 bij een andere uitgever, Thériade, de Bijbel van Chagall uitkomt, zijn het er honderd en vijf. De bijbel is te bekijken (en te kopen) vanaf vrijdag 15 februari om 12 uur via www.catawiki.nl/ArtDumay.

 

 

Special Bible of Marc Chagall discovered

Unique example coming up for sale

This is almost never seen, but next week a Bible by Marc Chagall is offered for sale. The book, which consists of two parts, contains 104 etchings by Chagall and was printed in 1956 in an edition of only 275 books. On Friday, February 15 at noon, the book with an estimated value between € 20,000 and € 25,000 will be offered for sale on the international auction website Catawiki. The Bible has been discovered by Art Dumay in Nuenen, The Netherlands and will also be offered by them for sale.

About Chagall

The Russian artist Marc Chagall was born in 1887 in Liozno near Vitebsk. He grew up in a poor Jewish environment. After taking drawing lessons he went to St. Petersburg to study at the Academy of Fine Arts. After spending a period in Paris and Berlin, he returned to Russia at the start of the World War I.

Chagall has also frequently been inspired by the Bible. That started with making illustrations but was interrupted by the World War II, when he fled to the United states of America. By then he had finished sixty etchings, under the name ‘Message biblique’. When the Bible of Chagall is finally published by Thériade in 1956, he has made a total of one hundred and five etchings. The Bible can be seen (and purchased) from Friday the 15th of February at noon via www.catawiki.nl/ArtDumay.