BKR collectie

Kunsthandel Art Dumay kondigt bij deze aan dat zij  namens Stichting Fontys voornemens is om 753 objecten uit de voormalige Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) te verkopen op de vrije markt. De opdrachtgever heeft hiertoe besloten omdat de omvangrijke collectie niet meer in hun aangescherpte profiel past. Daarbij is zij van mening dat de collectie meer waarde heeft als het beschikbaar komt voor particulieren die ervan genieten in plaats van opgesloten te zijn in een depot.

Voor zover er geen verzoek wordt gedaan om kunstwerken terug te kopen, wordt aangenomen dat de kunstenaars of diens rechtsopvolgers de verkopende partij stilzwijgend toestemming geven om deze werken te verkopen. Prijzen worden bepaald wanneer het werk daadwerkelijk in aanmerking komt voor terugkoop.

Kunstenaars en diens rechtsopvolgers die menen aanspraak te kunnen maken op de werken kunnen contact opnemen via onderstaande contactformulier. Schriftelijke communicatie heeft in projecten als deze onze voorkeur, omdat deze goed ‘losbaar’ is en de minste risico’s tot misverstanden met zich meebrengt.

Overzicht BKR werken geselecteerd voor ontzameling.

Contactformulier